Arbetarbostaden på Skansen

1870-1913

Under de här åren går Sverige från att vara ett fattigt bondesamhälle till en gryende industrination. Artur Hazelius arbete har sin grund i tidens nationalistiska strömningar där man ville bevara det lantliga och oförstörda i en tid som förändrades snabbt. Folk flyttade in till städerna för att söka sin utkomst, och trångboddheten var stor. Många utvandrade till Amerika.

Historien får liv