Sparad som favorit Spara som favorit

Offerholmen

På Offerholmen, som är en ö i en av dammarna intill Bollnästorget, finns bord och bänkar där du kan äta din medhavda matsäck.

Intresset för forntiden och att samla ”fornsaker” är stort i en tid när den nya nationalstaten Sverige under 1800-talet är under uppbyggnad. Till Nordiska museet och Skansen tar Hazelius emot flera fornminnen bland annat runstenar, älvkvarnar, stenhäll och sliprännor. På Offerholmen i Karpdammen finns flera fornlämningar i form av älvkvarnar och stenhäll. Älvkvarnarna förknippas ofta med kultplatser, både dödskult och fruktbarhetskult.

Älvkvarn eller skålgrop

Skålgropar är en arkeologisk term som tillkommer först under förra seklet. Skålgropar kallas i folktron ibland för älvkvarnar. En älvkvarn eller skålgrop är en grop, eller flera gropar, som huggits ut med en knacksten eller mejsel. De finns på rundhällar, flytt- och stenblock och förekommer ofta i anslutning till hällristningar. Skålgropstenar kan även kallas offerstenar eller blotstenar.

Från landskapen runt Mälaren är det känt att man förr offrade i älvkvarnar för att bota de sjukdomar som man trodde orsakades av älvor som "älvblåst" eller "älvabläst", det vill säga nässelutslag. Man tillverkade små dockor av bland annat hår, naglar och delar av kläder från den sjuke. Dockorna offrades på en skålgropsten under tre torsdagskvällar i rad. I samband med detta smordes även skålgroparna med ister, talg eller smör. Man kunde även offra knappnålar och mynt i skålgroparna.

Skålgroparna är från perioden mellan yngre stenålder och äldre järnålder medan hällristningarna dateras till bronsåldern. Skålgropen eller älvkvarnen på Offerholmen är från Enåkers by i Uppland.

Stenhällen

På Offerholmen finns en sten med skålgropar. Den är av en av tre som bildar sidor i en hällkista. Med hällkista menas en stenkammare eller gravbyggnad. De andra två stenarna har hällristningar och tillsammans går de under benämningen hällarna från Tuna. De är hittades i Sörmland på 1890-talet.

Offerholmen

Hazelius placerade både älvkvarnar och stenhällen med skålgropar på en holme i Karpdammen och kallade platsen för Offerholmen. På holmen planterades också växter som haft stor betydelse inom folktron.
Offerholmen ligger mellan Bollnästorget och Orsakullen. Idag går en bro, byggd efter den ursprungliga, ut till holmen där det finns bänkar och bord att sitta ner vid.


1870-1913

Upp