Strömming på Baltic Sea Science Center

Baltic Sea Science Center ingår nytt samverkansavtal med SLU och SU

2022-01-26. Skansen och Baltic Sea Science Center förnyar samarbetsavtalet med Stockholms universitet (SU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för 2022-2024.

Skansen och Baltic Sea Science Center förnyar samarbetsavtalet med Stockholms universitet (SU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för 2022-2024. SU och SLU medverkar i kunskapsrådet för BSSC tillsammans med Skansen och Stockholm Vatten och Avfall.

– Vi är jätteglada över att förnya avtalet och därmed vårt samarbete med SU och SLU. Det ger oss fortsatta möjligheter till samverkan direkt med forskare. Samarbetet visar att det vi gör på BSSC är både bra och rätt väg att gå, och det garanterar att vi förmedlar information kring Östersjön som är relevant och uppdaterad. Ett fantastiskt stöd för vår verksamhet, säger Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center.


Nyheter

Upp