Sparad som favorit Spara som favorit

Moragården

Genom arv och jordreformer blir jordlotterna allt mindre. Jordbruket blir ineffektivt och bönder i Dalarna kan inte försörja hushållet på vad jorden ger. För att dra in extrapengar ägnar de sig åt bisysslor, i regel slöjd.

Olika delar av Dalarna specialiserar sig på olika typer av hantverk. Det kan vara spånkorgar, hårarbeten, laggkärl, pälsar, smide, urverk, svepaskar och flätade korgar. Genom bisysslorna blir människorna i byarna beroende av varandra, och en stark sammanhållning växer fram. Slöjden såldes sen på så kallade vandringar, herrarbeten, som blir en del av vardagen för dalfolket. Dalkarlarna menar att det bara är ”herrar” som har råd att avlöna arbetare, därav begreppet. Vandringarna gick först till Dalabergslagen och sedan vidare ut i resten av Sverige och i några fall långt ut i Europa.

Moraklockan och Rumbo Matts

I Morabygden specialiserar man sig på tillverkning av urverk. Det är från mitten av 1700-talet en viktig bisyssla för befolkningen i Östnor by i Mora socken och så småningom även i grannbyarna. Enligt den lokala traditionen har några Östnorskarlar lärt sig klocktillverkning vid Stjärnsunds manufakturverk, landets första egentliga industri för tillverkning av allmännyttiga ting, som etableras av Christoffer Polhem år 1700.

Finngården i Östnors by blir under första hälften av 1800-talet centrum för masstillverkningen av urverk till moraklockor. Under de goda åren tillverkas upp till 1000 urverk i Östnor med omnejd.

Rumbo Matts är en av de första förläggarna som etablerar klocktillverkningen i grannbyarna runt Mora. En förläggare är en beställare som köper upp råvaror och lägger ut beställningar på arbete hos olika enskilda hantverkare. Rumbo Matts organiserar urtillverkningen där urverkets olika delar tillverkas hemma i stugorna hos olika familjer eller grupper av bybor. Några gjuter ämnen till kugghjulen, andra svarvar. Klockpendlar, urtavlor, visare och andra delar till urverket har sina tillverkare. Delarna levereras till Rumbo Matts som skickar dessa till urmakare som tillverkar stommen, de så kallade ställningsskivorna, och som monterar ihop urverken. Moraklockans välkända träskal med dalmålningarna tillverkas i Nusnäs där man också gör de berömda dalahästarna.

Moragården består av byggnader som hämtats från Mora socken och grannsocknen Venjan, vilken tidigare tillhört Mora, samt från Malungs socken. Gården har två bostadshus, stall, dubbelbod, loftbod, två härbren, kornlada, foderbod, fähus, brunn, dyngstad och källarbod. Byggnadernas ålder sträcker sig från 1300-talet till 1800-talets första hälft. Dubbelboden Hedninghuset på Moragården är, tillsammans med Vastveitsloftet, Skansens äldsta byggnader.

Läs mer om gårdens hus på DigitaltMuseum


1720-1820

Upp