Sparad som favorit Spara som favorit

Möjligheternas trädgård

Under 2019 bygger vi om Möjligheternas trädgård till en Skogsträdgård. Med skogen som förebild skapas en hållbar miljö och en plats för tanke, rekreation och reflektion.

En plats av gröna möjligheter

I den framväxande Skogsträdgården har skogen varit förebild. Här skapas miljöer som är hållbara och som på sikt ska rå om sig själva. Ur jorden växer spännande ätbara perenner, buskar och träd upp och bildar en plats för tanke, rekreation och reflektion men även en källa till kunskap och inspiration.

Arbetet med den nya Skogsträdgården startade våren 2019 och kommer att ske i fyra etapper. Tanken med Skogsträdgården är att väva in nuvarande yta så att den tillsammans med bakomliggande skogsdunge bildar en glänta.

Skogsträdgården kommer att finnas kvar en längre period än tidigare teman i Möjligheternas trädgård och området kommer så småningom att vävas samman med Stadsodlingen intill kolonilotterna.

Historien bakom Möjligheternas trädgård

Samma år (2005) som regeringen beslutade att alla offentliga instanser skulle funktionsanpassas skapade vi på Skansen en trädgård med temat Möjligheternas trädgård. Med odlaren i centrum tog trädgården form och fram växte något som faktiskt alla kunde ha glädje av. En funktionsanpassad trädgård är bra även för dem som inte har några funktionsvariationer när kroppen och knäna börjar svikta.

Möjligheternas trädgård har genom åren haft ett flertal olika teman och samarbetspartners. Förutom Lasse Lindgren och boken ”Möjligheternas trädgård” har även Elisabeth Swalin-Gunnarsson haft ett tema utefter sin bok ”I Trädgårdsmästarens spår” samt Agneta Magnusson och hennes brinnande intresse för gråärtor.

Möjligheternas trädgårds teman genom åren:

  • En trädgård för funktionshindrade utefter boken ”Möjligheternas trädgård”
  • En mångkulturell odling med olika delar av världen representerade
  • En skolträdgård med fyra skolklasser från olika delar av Stockholm
  • En trädgård baserad på boken ”I Trädgårdsmästarens spår” i samarbete med Elisabeth Swalin-Gunnarsson
  • Barnens Trädgård – en femteklass som fick bidra med gestaltning och växtval.
  • En trädgård med gråärtor och andra ärtor i samarbete med Agneta Magnusson
  • En trädgård med gröngödsling
  • En skogsträdgård – pågående (2019)1946 fram till idag


Trädgårdar

Upp