Missionshuset på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Missionshuset

Före 1858 var det i lag förbjudet för enskilda att ha religiösa sammankomster utanför Svenska kyrkan. När lagen detta år avskaffades fick väckelserörelsen sitt stora uppsving.

Öppettider

Idag 1/10 11:00 - 16:00
lör 8/10 11:00 - 16:00
lör 15/10 11:00 - 16:00
lör 22/10 11:00 - 16:00
lör 29/10 11:00 - 16:00
Visa alla Öppettider ›

År 1860 blev det möjligt att lämna Svenska kyrkan och ingå i ett annat av staten godkänt kristet samfund. Religionsfrihet infördes först 1951. År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten.

För en församling var det en stor och viktig sak att bygga sig ett eget missionshus. Så här gick det till när missionshuset från Svenshult kom till:

Den 17 april 1898 blev en märkesdag i församlingens historia. Man samlades i gården Rättvisan och beslöt att bygga ett missionhus 18 aln lång, 12 aln bredt inrymmande bönesal med läktare, en kammare och förstuga. 50 st timmerträd skulle inköpas. Tomt hade man fått av ägaren till gården Svenshult, C.J. Johansson, som förklarade sig vara ”manad av Gud att skänka byggdnadstomt”. Bygget gick snabbt under ledning av byggmästare Carl Pettersson från Grönstugan. Glas och smide hämtades från Zinkgruvan och redan den 4 december samma år invigdes huset. I Nerkestidningen stod att läsa att "till glädje för Guds rikes vänner invigdes ett vackert bönehus förliden söndag vid Svenshult i Godegård. Fem predikanter tjenstgjorde… (Predikanten) Stenholm fann hvilan på gudströskel ljufligare än på Dunbäddar i kungliga syndares palats…”

Missionshuset visas så som det såg ut 1914. Här hålls gudstjänst vissa sön- och helgdagar och musikstunder. I huset finns en sal med läktare och ett litet kök. Salen är inredd med bänkar, podium med talarstol, orgel och en kamin. I taket hänger fotogenlampor. Här höll församlingen sina söndagsmöten. Här hölls också årligen återkommande fester, bl a skördefesten i oktober och söndagsskolefester i augusti och vid jul. 1948 upphörde Svenshults missionsförsamling efter att medlemsantalet minskat kraftigt.


– Läs mer –

1870-1913

Upp