Marknad Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Marknadsgatan

Framför Seglora kyrka sträcker sig Marknadsgatan med långa bodlängor på bägge sidor fram till Bollnästorget. Marknadsdagarna var bland de viktigaste festdagarna under året för bondgårdarnas och herrgårdarnas drängar och pigor och betraktades som obligatoriska fridagar. Det var ofta deras enda chans att träffa varandra för att dansa och roa sig. Tjänstefolkets löner utgick huvudsakligen in natura, men en och annan sak måste köpas med reda pengar, så drängarnas och pigornas ytterst lilla kontantlön förbrukades ofta.

Fram till mitten av 1800-talet får handel bara bedrivas i städer men staten kan ge tillstånd till årliga marknader på platser långt ifrån en stad. Marknader är något som inträffar ett par dagar per år. För många människor är marknadsbesöket enda möjligheten att köpa sådant man inte kan framställa själv. Dessutom spelar marknaden en social roll. Här träffar man folk från andra byar och roar sig men marknaden är också en plats där man får nyheter från kungen.

Städerna har också sina marknader. Man kan skilja mellan stadsmarknader, torghandel och landsbygdens marknader.

Marknadsdagarna är så viktiga att de finns tryckta i almanackan. De flesta marknader hålls i samband med kyrkliga högtider och många har långa traditioner, ibland ända tillbaka till medeltiden. I norr hålls de oftast vintertid eftersom man då har mindre arbete med jordbruket och vintervägar över islagda sjöar kortar avstånden. Sommarmarknader lämpar sig för marknader med djur som enklast transporteras till sjöss.

År 1846 blir det tillåtet att öppna handelsbod om det var minst tre mil till närmsta stad och 1864 blir det tillåtet att öppna affär var som helst på landsbygden. I och med detta upphör snart många marknader, men kreatursmarknaderna lever kvar långt in på 1900-talet.

På Skansen hålls marknader till jul, påsk, midsommar och höst.

Marknadsbodarna kommer från Småland där marknadsplatserna legat tätare än i någon annan del av Sverige. De är hämtade från Hultsfred, Hullaryd, och Hultets marknadsplats.Marknader


1870-1913

Upp