Höstmarknad på Skansen

Marknader – då och nu

Förr gick man inte på marknad som idag. Marknader var något som inträffade en, möjligtvis ett par dagar, per år. För omkring 200 år sedan var all handel utom marknaderna förbjuden utanför städerna. Marknadens roll har haft stor betydelse före vår tid.

En marknadsplats användes bara en eller ett par dagar per år, men då var det desto mer liv och rörelse. Marknaderna var viktiga och marknadsdagarna fanns tryckta i almanackan. För många människor på landsbygden var marknaden den enda möjligheten att sälja och köpa varor. Dessutom spelade marknaden en social roll. Här träffade man folk från andra byar och roade sig.

Före mitten av 1800-talet var all handel förutom marknaderna förbjuden utanför städerna. År 1846 blev det tillåtet att öppna handelsbod om det var minst tre mil till närmsta stad och 1864 blev det tillåtet att öppna affär var som helst på landsbygden. I och med detta upphörde snart många marknader, men kreatursmarknaderna levde kvar långt in på 1900-talet. Numera hålls här marknader till bland annat jul, påsk och midsommar. Bodarna kommer från Småland. 


Marknader

Upp