Sparad som favorit Spara som favorit

Majstången

År 1891 köper Skansens grundare Artur Hazelius en majstång från Gärdsjö by, Rättviks socken, Dalarna. Traditionen i Gärdsjö är att låta majstången stå klädd året runt. På majstångens armar står snidade träfigurer av spelemän, en dalkulla, en karl med ett nubbeglas och flaska och två män vid en slipsten.

Skansens verksamhet omfattar tidigt olika typer av fester. Hazelius vill uppmärksamma årets gång och göra stockholmarna bekanta med festkalendern som den högtidlighålls i olika bygder. Till de folkliga seder som får en självklar plats i museets kalender hör midsommar.

Majstänger är kända i Sverige åtminstone sedan 1600-talet. Maja betyder att klä med blommor och blad och sammanhänger med månaden maj. Till Sverige kom seden söderifrån där både naturens begynnande blomning och majstångsklädningen brukar infalla i maj månad.

Midsommar har blivit något av en symbol för den svenska sommaren och åtskilliga är de turistorter som mer eller mindre lever på denna helg. Att midsommaren fortfarande firas som en kyrklig högtid i Sverige är kanske inte så många som tänker på. Alltsedan 1400-talet har den 24 juni firats till minne av Johannes Döparens födelse och det går igen i helgens benämning på flera språk.

1953 flyttades midsommardagen från 24 juni till närmaste lördag.


Skanseniana


1870-1913

Upp