Skansen 1955

Möten med minnen - för personer med demensdiagnos

Möten med minnen är interaktiva visningar för personer med demensdiagnos och deras anhöriga. Syftet är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet. Genom visningarna har deltagarna visat sig uppleva en påtagligt förbättrad självkänsla, vilket också har kunnat bekräftas av anhöriga och vårdare.

Man sitter i en soffa i Järnhandlarbostaden

Frågor om visningarna; kontakta Kerstin Holm Söderkvist, 08-442 81 90 kerstin.holmsoderkvist@skansen.se


Tillgänglighet


Visningar för privatpersoner eller föreningar

Upp