Skolvisning i Bssc

Linnédagarna 2021

Tillsammans med Biologilärarnas förening och Östra reals gymnasium i Stockholm är Baltic Sea Science Center med och arrangerar årets Linnédagar 2021.

Biologilärarnas förening har anordnat Linnédagarna varje år sedan 1964 på olika platser i Sverige. Linnédagarna vänder sig till ungdomar med ett särskilt intresse för biologi. Syftet är att ge ett 50-tal gymnasieungdomar ny kunskap och inspiration, samt tillfälle att möte aktiva forskare i biologi och samtidigt lära känna ungdomar med gemensamt intresse.

I år deltar Baltic Sea Science Center och Östra reals gymnasium som samarbetspartners. På Biologilärarnas förenings hemsida kan ni läsa mer om Linnédagarna som arrangeras under v. 35 2021.


Skolan och Östersjön

Upp