Linderödskultingar
Sparad som favorit Spara som favorit

Linderödssvin

Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid. De har kvar sin tålighet mot kallt klimat.

Linderödssvin på Skansen

Skansen

Svin lever i flock med stark hierarki, flocken följer alltid sin ledare.

Snabba fakta om linderödssvin

Vetenskapligt namn: Sus scrofa domestica
Ordning: Partåiga hovdjur
Familj: Svindjur
Vikt: Hane (galt) ca 250 kg och hona (sugga) ca 150 kg
Mankhöjd: Ca 1 m
Könsmognad: 1-1,5 år för suggor
Parningstid: Vanligtvis på hösten
Dräktighetstid: Ca 115 dagar
Antal ungar: 4-12 kultingar
Medellivslängd: 8-10 år, ibland upp till 20 år
Äter: Mest växter
Förekomst i Sverige: Ca 300 st

På Skansen hittar du Linderödssvin vid Oktorpsgården.

Utseende

Linderödssvinet är inte så lång i kroppen som moderna raser. Den har en något rund kroppsform med kraftiga och starka ben. Färgen är svartbrokig på vit, grå eller brun bottenfärg. De vita djuren har oftast stora svarta fläckar, medan de bruna istället har många små fläckar. Öronen kan variera i storlek, men är vanligen medelstora och svagt framåtställda. Trynet är rakt och väl utvecklat.

Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende.
Svin lever i flock och inom denna flock råder stark hierarki, flocken följer alltid sin ledare. Svinens naturliga sociala egenskaper har gjort dem lätta att tämja och att hålla som husdjur.

Linderödssvinets historia

Våra tamsvin kommer från vildsvinet som har sitt ursprung i Europa, södra Asien och Afrika.
I Sverige har tamsvin funnits sedan ungefär 4500 år tillbaka. De togs med som husdjur av de människor som hade invandrat till Sverige och blev mycket uppskattat.

Linderödssvinet har sitt ursprung i det gamla svenska skogssvinet som strövade i Sydsveriges bok- och ekskogar fram till slutet av 1800-talet. Rasen tillvaratogs 1952 då Skånes Djurpark i Höör tog hand om några brokiga grisar av en gammal ras från Linderöd. Den gamla lantrasen växer betydligt långsammare än gödsvinen men de är härdiga och duktiga på att söka sin egen mat.

– Läs mer –

Gårdens djur

Upp