Dagen i urval
 • Prat och matning av säl

  Matning av gråsäl vid nedre sälbassängen

 • Dagens djur på Lill-Skansen

  Välkommen till Lill-Skansen

 • Kyrkhultstugan

  Kyrkhultsstugan återinvigd!

 • Sång- och danslek

  Sång- och danslekar med barn för barn

 • Bollnässtugan

  Helgdagshus för glädje, sorg och katekesförhör

 • Statarlängan

  Den sista familjen bodde i Statarlängan i 50 år.

Alltid på Skansen
 • Skansenbutiken vid huvudentrén

  Skansenbutiken

 • Skansen-Akvariet

  Skansen-Akvariet

 • Lill-Skansen utomhus

  Lill-Skansen

Du är här