Dagen i urval
 • Ponnyridning

  Ponnyridningen utgår från Bredablicks torn

 • Sälar, sill och visselpipor

  Matning av gråsäl vid nedre sälbassängen

 • Dagens djur på Lill-Skansen

  Välkommen till Lill-Skansen

 • Temadagar i Saemien Sijte

  Vi berättar om samisk kultur och identitet.

 • Kyrkhultstugan

  Kyrkhultsstugan återinvigd!

 • Sång- och danslek

  Sång- och danslekar med barn för barn

 • Bollnässtugan

  Helgdagshus för glädje, sorg och katekesförhör

 • Statarlängan

  Den sista familjen bodde i Statarlängan i 50 år.

Alltid på Skansen
 • Skansenbutiken vid huvudentrén

  Skansenbutiken, alla dagar 11-19

 • Skansen-Akvariet

  Skansen-Akvariet, alla dagar 10-19

 • Lill-Skansen

  Lill-Skansen, alla dagar 10-18

Du är här