Boktryckeriet, Skansen

1830-1860

Liberalism och demokrati, tryckfrihet och yttrandefrihet - begreppen är sprängstoff i det tidiga 1800-talet. Oroligheter i Europa påverkar både makthavare och den stora massan men utblickarna mot världen skapar också möjligheter.

Historien får liv