En kvinna står på trappen till Boktryckarbostaden

Lerklining av väggar

​Lerkliningen har en isolerande och vindtätande förmåga på innerväggen samtidigt som den bildar underlag för målning eller tapetsering. Lerklining har en lång tradition ända tillbaks till vikingatiden.

Vid lagning av redan befintlig lerklining får det nya materialet inte vara av starkare eller styvare karaktär, annars riskerar man att nya skador uppstår. Gammal lerklining kan man med fördel blötas upp och återanvändas.

Förr flisade man upp timret för att fästa lerkliningen direkt på ytan. Gamla yxhugg ger dock inte tillräckligt med fäste för ny lerklining och det är svårt att slå nya hack i gammalt och torrt virke.

Vid lerklining är det viktigt att timret samt angränsande gammalt lerbruk blöts så att det nya bruket får fäste. Lerklina 2 - 3 cm tjocka lager åt gången.

Nybyggda timmerhus bör stå ca ett år innan man kan lerklina väggarna eftersom lerklining är känslig för kraftiga stomrörelser. Panel, foder och lister, både ut- och invändigt, bör vara på plats före kliningen. Gamla timmerhus som flyttas och byggs upp igen bör stå minst en månad.

Boktryckarbostaden i Skansens stadskvarter har genomgått en renovering och förnyelse under våren i syfte att skapa en trovärdig småborgerlig bostadsmiljö från 1840-talet. Arbetet omfattade nytryck av tapeter, renovering av lerklinade väggar samt målning. I bostadens kök är timret synligt och skarvarna mellan stockarna tätade med lerbruk. Lerbruket har fästs på små nubb som slagits in i fogarna. Väggarna har sedan målats med limfärg.


Tips och råd inom hantverk och slöjd

Upp