Gutefår på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Lambgift och russgift

Lambgift och russgift är hus av gotländsk typ, där utegångsfår och russ kan söka skydd och bli utfodrade vintertid.Djuren kan gå in och ut genom en öppning i undervåningen och på loftet förvaras hö och löv. Ordet lambgift kommer av lamb = får och gift = giva och är namnet på en plats där man ger fåren foder.

Förr i tiden gick får och russ ute året om och tog skydd i lamb- och russgiften. Djuren strövade fritt över stora området. För att kunna särskilja de olika ägarnas får märktes de med hak i öronen. Tidigt utvecklas ett avancerat märkningssystem för fårägarna på ön. De olika märkena är samlade i handskrivna märkböcker. Den äldsta är från 1720 och den går i sin tur tillbaka på äldre, nu förlorade, märkböcker.

Gotlandsrusset är den enda kvarvarande inhemska ponnyrasen i Sverige och är från början en vild hästras. Den har sitt ursprung på Gotland där den har funnits i flera tusen år. I dag finns det cirka 6000 Gotlandsruss i Sverige. Den mest kända flocken finns på Lojsta hed på Gotland, där ett femtiotal russ strövar fritt på ett stort område. Russgiften användes för att ställa in russen för arbeten i skogen. Ännu i början på 1800-talet förekom russen allmänt över hela Gotland.

Lambgiftet. Foto: Marie Andersson


Ett gift byggs i sten med tak av flis eller ag. Ag är ett halvgräs, ett myrgräs, som används tradionellt som material för taktäckning. Agen läggs på i ett nästan metertjockt lager. De höga gran- och furustammarna som skjuter högt över nocken håller ag-gräset på plats när det blåser hårda vindar.

I områden med lite skog, där det fanns mer virke, uppförs giften av liggande plankor som falsades in mellan stående stolpar, så kallad skiftesverksteknik. Användning av ag och arbetsprocessen med att lägga tak med ag förekommer bara på Gotland.

I anslutning till lambgiftet finns en fålla för fåren, ett lambagarde, av snedställda kluvna granslanor mellan parvis stående störar. Öppningen, ledet, har en för Gotland karaktäristisk utformning. Det stängs med liggande störar, låsta med en löstagbar bräda i sidostolpen.

Fåravel var en viktig del av Gotlands ekonomi. Ullen gav upphov till en rik textilslöjd där de stickade tröjorna och fint tyg såldes långt utanför Gotland.

Lambgiftet kommer från Broa på Fårö norr om Gotland. Väggarna är av trä och golvet av jord. Russgiftet med väggar av kalksten är en kopia av ett gift från Öja socken på södra Gotland och uppfördes på Skansen 1992.

Läs mer om Gotlandsrussen

Läs mer om Gutefåren


1870-1913

Upp