Låglandsboskap
Sparad som favorit Spara som favorit

Låglandsboskap

Låglandsboskap (SLB) är en koras som har funnits i Sverige i omkring 100 år.

Kalv vid Fäboden, Skansen

Skansen

Det är bara ett 50-tal kor i Sverige som är helt ursprungliga SLB-kor.

Snabba fakta om låglandsboskap

Vetenskapligt namn: Bos taurus
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Slidhornsdjur, tamdjur
Vikt: 700 kg
Mankhöjd: 150 cm
Könsmognad: 1-1,5 år
Parningstid: Året runt, vanligtvis på hösten
Dräktighetstid: 9 månader
Antal ungar: 1-2
Medellivslängd: 15-20 år
Äter: Växter
Förekomst i Sverige: Ca 50 kor

På Skansen finner du låglandsboskap på Skånegården.


Låglandsboskap (SLB-kor) är svarta med vita tecken. De blir 145-150 cm höga vid manken och väger omkring 600-650 kg som fullvuxna. SLB är en koras som har en hög mjölkproduktion. Korna får många kalvar och djuren har lugnt temperament.

Historia

SLB-kor importerades ursprungligen från tyska provinser och från Holland i samband med en insats för att öka mjölkproduktionen i Sverige under 1870-talet. De importerades huvudsakligen till landets södra delar.

I början bestod importen av utpräglade mjölkkor. I Sverige avlade man en ko med kortare ben och bredare kropp än den som kännetecknade den ursprungliga SLB-kon. Under 1970-talet började Sverige importera boskap av rasen Holstein Friesian från USA. Det är en storvuxen ko med en annan juverform. Denna ko har förändrat den svenska låglandsrasen till utseendet, men också ökat mjölkproduktionen.

Importen av nordamerikanska Holsteintjurar och användningen av dem i avel, har medfört att det nu för tiden endast finns ett mycket litet antal kor av den gamla SLB-typen kvar. Totalt sett finns det endast ca 300 kor och kvigor som inte är så uppblandade med Holsteinboskap, och det är bara ett femtiotal kor i Sverige som är helt ursprungliga SLB-kor.

– Läs mer –

Gårdens djur

Upp