Kvinnohistoria i Skansens miljöer

​I alla tider har kvinnan och mannan varit beroende av varandra, men kvinnan arbetskraft har inte riktigt räknats eller synts. Ändå har de genom historien haft många yrkesroller och kompetenser. Som exempel kan man se hur frågorna avspeglade sig i det dagliga livet i början av 1900-talet i de historiska miljöerna.

1930-talets Järnhandlarbostad
Fru Ingeborg använder både kokböcker och böcker om ”Vett och etikett” för att göra rätt i sociala sammanhang. Den nya medelklassen tar form med en rad nya konventioner. I köket står en elspis, och den jämna temperaturen tar kakbakandet till helt nya nivåer.

1930-talets Konsumbutik
Konsumbutiken är en mjölk och brödbutik från 1930-talet, och en typiskt kvinnlig arbetsplats, men gifter man sig eller blir gravid kan man bli av med jobbet. Så sent som 1939 avskaffas lagen som tillåter en arbetsgivare att sparka kvinnor på sådana grunder.

1920-talet i Skånegården
Mor Bengta föder upp ankor och höns på det lilla lantbruket. Äggen säljer hon sen i staden. Att göra sockerkaka på ankägg är mycket uppskattat!

Fäbodarna
Under långa sommarmånader arbetar kvinnor ensamma upp på fäbodarna med att ta hand om boskapen, och mjölken från korna och getterna. Det är starka, självständiga kvinnor som klarar sig själva i utbygden. Till fest serveras ostkaka och kalvdans.

1910-talet i Ordenshuset
Här serveras kaffe istället för alkohol. Nykterhetslogerna spelar en stor roll i den framväxande demokratin i början av seklet. Här kan man förkovra sig, få vänner och arbeta för en bättre framtid. Kvinnor tar plats och gör sina röster hörda.

1910-talets Väla skola
Här finns Fru Elsas receptbok för fina kakor och här berättas om hur viktigt skolväsendet var som en grund för fungerande demokrati.

Kafferep som en demokratisk mötesplats

Kaffestugorna var populära mötesplatser för män från 1700-talet och framåt, och där frodades så liberala och radikala tankar att de emellanåt blev stängda av kungen. Men för kvinnorna fanns inte samma rum för möten. Där blev kafferepet en plats för diskussioner och samling. Under slutet av 1800-talet började tankar om rösträtt för alla, och rösträtt för kvinnor, dyka upp i olika sammanhang. Vid den här tiden fanns inte partier men väl organisationer som samlade människor som intresserade sig för politiska frågor. 1903 bildades Landsföreningen för kvinnan politiska rösträtt med stöd från både liberala och socialdemokratiska kvinnor. 1918 godtogs en rösträttsreform i båda riksdagskamrarna där också kvinnor skulle få rösträtt. Reformen krävde en grundlagsändring och 1921 hölls det första valet med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Upp