Krukmakeriet på Skansen

Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Krukmakeriet

I stadens utkanter, för brandriskens skull, ligger krukmakarens hus. Det mesta av varorna är sig lika från stad till stad även om dekoren varierar med mönster i flera färger. Att forma lera med hjälp av vatten och en roterande skiva är ett hantverk äldre än staden själv. Det porösa lergodset kläs med glasyr så det blir tätt.

Det är när drejskivan införs i Sverige under 1500-talet som krukmakaryrket får ett uppsving. Fler föremål kan produceras i högre tempo och krukmakeri blir ett specialiserat skråhantverk. I äldre tiders små krukmakerier framställs framför allt skålar, fat och krukor i så kallat krukmakargods. Vid bränningen antar godset en rödaktig färgton och dekoreras med ränder och slingor i vitt. Eftersom lergods är poröst måste det glaseras för att bli tätt. Den blanka blyglasyren är därför karakteristiskt för krukmakargodset.

Under 1700- och 1800-talen finns krukmakare i nästan varenda stad i Sverige. Verkstäderna i staden och på landsbygden är ganska lika. Kända krukmakerier finns framförallt i Skåne och Halland, men även på andra håll i Sverige där det finns jordar med brännbara leror.

Krukmakerier, liksom glashyttor, är brandfarliga anläggningar som placeras i stadens ytterkanter.

Byggnaden är från Lunda by i Södermanland och 1800-talets början. Den har anpassats på Skansen för att visa det hantverksmässiga arbetet med drejskiva och erbjuda keramik till försäljning.

Skansens krukmakeri

Krukmakeriet på Skansen |

I Skansens krukmakeri visas hantverket så som det huvudsakligen bedrivits sedan 1800-talet. Här tillverkas klassiska krukor, skålar och fat om än i en något modernare tappning. Även blomkrukor och trädgårdsartiklar finns i sortimentet.

Krukmakeriet drivs av företaget Andersson & Lilljeqvist AB genom Lars Andersson och Nina Lilljeqvist. Välkommen att besöka krukmakeriets egen hemsida.

Krukmakeriet på Skansen

1870-1913


Butiker

Upp