Sparad som favorit Spara som favorit

Kornlada

Kornladan är en enkellada med tröskgolv. I en kornlada tröskas och förvaras säd och halm.

Korn var det vanligaste sädesslaget som odlades i en stor del av Sverige, även i de mest nordliga landskapen. Kornmjölet hörde till basvarorna medan vetemjölet endast användes vid bakning till festliga tillfällen.

Kornladan är av en ålderdomlig typ och av konstruktionen att döma från 1600-talet. På dörren finns årtalen ”1665 EMS” och ”1671” inristade. På ena dörrgåten finns årtalet ”1809”. Gåt kallas den "käpp" eller vertikala styrlist som fogar samman stockarna vid ett fönster eller en dörr i en timmerbyggnad.

Kornladan är byggd av timmer och kommer från Bengtsgården i Nusnäs söder om Mora i Dalarna.


1830-1860

Upp