Tre Byttor

Konferens, möten och fest

I över 125 år har nya idéer fötts på Skansen. Här finner ni lokaler för såväl konferens som fest, stora grupper som mindre team.