Boktryckarbostaden, Skansen

Klädkammaren

Redan 1893 startade insamlings- och kopieringsarbetet av uniformer, folkdräkter och andra kläder. Klädkammarens huvudsakliga uppgift är att förse pedagoger och programaktörer med tids- och ortstypiska kläder. Varje år kläs omkring 2000 personer och dessutom ingår de kulturhistoriska husens textilier i form av gardiner, mattor och sängkläder i ansvarsområdet.

Nya kläder och inredningstextilier tillverkas kontinuerligt och idag utgör samlingen med sina 20 000 dräkter, original och kopior, en av landets största textilsamlingar. Förutom kläder och textilier till den dagliga verksamheten innehåller samlingen en stor mängd originalplagg till såväl folkdräkt som modedräkt och inredningstextilier. 

Klädkammaren har sedan 1983 sina lokaler med egen ingång från Hazeliusbacken. Idag arbetar tolv personer med utprovning, tvätt, vård, reparationer och nysömnad av kläder och textilier till verksamheten. 

Foto: Marie Andersson

De kläder och inredningstextilier som visas i Skansens kulturhistoriska miljöer och i programverksamheten är tillverkade efter kulturhistoriska sömnadsprinciper och av material som är historiskt och stilmässigt acceptabla. Mönstren är ritade utifrån originalplagg från respektive modeepok och finns belagda i skriftliga källor och på bilder. På så sätt säkerställs allmängiltigheten i plaggets snitt och materialens variation. Plaggen avspeglar främst det breda folkliga modet med sina specifika anpassningar av högreståndsmodet och bärs på ett kulturhistoriskt korrekt sätt.

Vill du veta mer om dräkter?
Klädkammaren har tyvärr inte möjlighet att vara rådgivande i dräktfrågor. Vi hänvisar istället till olika folkrörelser som är aktiva inom området. Du kan också få mycket kunskap i den litteratur som finns framtagen på Skansens hemsida. Här finner du även skötselråd för nytillverkade bygdedräkter.

Sy egna dräkter?
Klädkammaren har ett antal mönster till historiska kläder till försäljning.

Det finns också bra tips, skötselråd och enklare mönster på sidan Tillverka själv, tips och råd från Skansens klädkammare.

– Läs mer –

Historiska dräkter och textilier

Upp