Boktryckeriet på Skansen

Du kan alltid kika in i boktryckeriet.

Sparad som favorit Spara som favorit

Kika in till boktryckarens verkstad

Senaste texten till liberala tidningen “Whad nytt?” kom nyss från redaktionen. Snart följer ett hektiskt arbete med att sätta alla typer.

Varje ord formas bokstav för bokstav, spegelvänt för hand. När en sida text är färdig och utseendet klart lämnar han den vidare till tryckaren som sköter pressen.

Pressen är fortfarande handdriven. Snabbare teknik finns, men är dyr. Konkurrensen hårdnar fast efterfrågan är stor. Många författare, tänkare och vanligt folk vill fästa sina idéer på papper och sprida dem till en allt större läskunnig skara.

Måtte tryckfrihet få råda så att de inte drabbas av indragning som många andra liberala skrifter.


Upp