Sparad som favorit Spara som favorit

Kaplansloftet

Kyrkan i en socken leds av sockenprästen med ansvar inför Gud, biskop och kyrkoherde att leda församlingen på den rätta vägen till frälsning genom katekesundervisning, husförhör, predikan och sakramenten.

En eller flera sockenförsamlingar bildar ett pastorat som leds av kyrkoherden. Kaplan är ursprungligen titeln på underordnad präst eller hjälppräst till kyrkoherden. Först under 1680-talet får kaplanerna som en konsekvens av den nya kyrkolagen ordinarie lön med boställe. Resorna är en tung belastning på de dåliga vägarna särskilt höst och vår. Övernattning kan ske i ett ”kaplanshärbre” eller loftbod (tvenne nattstufwor) eller som i Kaplansloftet med två bostadsrum i övervåningen.

Kaplansloftet är en loftbod från 1600-talet, som flyttats till Skansen från en bondgård i Överborgs by i Nås socken i Väster-Dalarna. Ursprungligen kommer byggnaden från prästgården i Nås.


1720-1820

Upp