Sparad som favorit Spara som favorit

Kanonerna

År 1903 skänker Svenska flottan sex kanoner, massivt gjutna i järn, med benämningen 6 pundig kanon av Aschlings modell och 310 kulors vikt, till Skansen.

Carl Fredric Aschling, (1751-1820), är en svensk militär och ämbetsman som under åren 1776 - 77 är konstruktör och besiktningsman för kanontillverkningen vid Åkers, Stavsjö och Hällefors bruk i Södermanland.

Två av de sex kanonerna no 33 och 155 är gjutna år 1785, övriga år 1786. De är alla märkta med H men det kan syfta på tillverkning vid flera bruk. Mellan 1785 - 1786 gjuts totalt 113 stycken av samma modell. Ingen av kanonerna som står på Sollidenplan har använts till skarpskjutning. No 33 och No 107 har varit uppställda på bastionen Kungshamn i Karlskrona, övriga har inte varit utlämnade till användning.

På Skansen har kanonerna använts som ett salutbatteri. Från början är saluten ett sätt för örlogsfartyg att visa sina fredliga avsikter genom att tömma sina kanoner på skott innan de anlöper en främmande hamn. Internationell sed är att det ska vara 21 skott. Ibland är det också praktiskt att kunna visa vilket land man kommer ifrån. Då skjuter svenska fartyg två skott i snabb följd, så kallad svensk lösen. Om kungen är ombord skjuts dubbel svensk lösen. Det är grunden till vårt fyrfaldiga leve.

Att skjuta svensk lösen har utvecklats till dagens välkomsthälsning till utländska statschefer, och kungligheter, som besöker Sverige och firande av svenska regenternas och tronföljares födelsedagar och namnsdagar. Skansen är inte en officiell salutstation.

Det är oklart när kanonerna placeras på Sollidenplan. Mycket tyder på att de funnits på planen åtminstone sen 1920-talet. Om inte annat som fond till Svenska flottans musikkår när de stod på plan och spelade. Senare flyttade kåren upp på den nya Sollidenscenen. De höll konsert dagligen på Skansen mellan 1892 och 1954 under perioden april - september.

Musikkår.jpg#asset:21783

Sollidenscenens snäcka uppförs 1938 och Svenska flottans musikkår står för musikunderhållningen. Foto: Pressens bild.


Upp