Kalkfärg

Kalkvatten

20 kg våtsläckt kalkpasta till 100 l vatten

Rör upp kalkpastan och låt sjunka till botten. Efter ett dygn har kalkvatten bildats ovanför bottensatsen. Samma kalkpasta kan användas flera gånger om mer vatten tillsätts.

Kalkmjölk

20 kg våtsläckt kalkpasta till 120 l vatten

Rör om kraftigt före och under användning. Använd gärna en borrmaskin med visp.

För att pigmentera kalkmjölken, måste kalkäkta pigment användas, alltså ockror, jordpigment. En kalkmjöklsblandning på 15 volymprocent släkt kalk, kan pigmenteras med max 5 volymprocent torrpigment. Tänk på att alltid tillreda tillräckligt stora mängder av pigmenterad kalkmjölk så att det räcker till den yta som ska strykas. Det blir inte samma nyans vid nästa blandning.

Putsen grundas med kalkvatten för att göra underlaget jämt sugande. Därefter stryks den pigmenterade kalkmjölken. Ytan ska målas utan avbrott. Om uppehåll sker så uppstår tydliga markeringar där avbrottet är gjort. Rör ofta om i färgen. Använd en plafondpensel och rundstryk eller krysstryk. För att färgen ska täcka måste ytan strykas mellan tre till fem gånger. Avsluta kalkavfärgningen med att fixera ytan med en kalkvattenstrykning. För att påskynda karbonatiseringen kan ytan duschas med kolsyrat vatten.

Ett tips från målaren är att öka koncentrationen på kalkmjölken efter varje strykning. En tumregel är att man skall kunna se tumnageln om man doppar den i färgpytsen vid första strykningen och kommande strykningar skall man se allt mindre av nageln.

Utomhus kan kalkfärg styrkas från våren till sensommaren men aldrig i direkt solljus eller när risk för frost föreligger. Skydda fönsterglas som etsas av kalk. Kalkfärg har god vidhäftning på kalkputs, men fäster dåligt på underlag av cement och gips.

Källa: Skansen

Upp