Röster om Östersjön: Joakim Lundin och Tomas Frisk

Intervju med Tomas Frisk, chef på zoologiska avdelningen, och Joakim Lundin som ansvarar för alla utställningar i Baltic Sea Science Center. Här är några tankar från 2017 då planerna börjat ta form.


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp