Röster om Östersjön: Joakim Lundin och Tomas Frisk

Intervju med Tomas Frisk, chef på zoologiska avdelningen, och Joakim Lundin som ansvarar för alla utställningar i Baltic Sea Science Center. Här är några tankar från 2017 då planerna börjat ta form.


Röster om Östersjön

Upp