Röster om Östersjön: Tina Elfwing

Tina Elfwing är föreståndare på Stockholms universitets Östersjöcentrum och en av de forskare som sitter i Kunskapsrådet.


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp