Röster om Östersjön: Patrik Jakubowski och Emma Alsing Skoog

Patrik och Emma är marinbiologer och akvarister på Baltic Sea Science Center. De berättar om vad som händer under ytan på BSSC. Lyssna på dem här!

Kommunicera med ålar - går det?


Röster om Östersjön

Upp