Röster om Östersjön: Patrik Jakubowski och Emma Alsing Skoog

Patrik och Emma är marinbiologer och akvarister på Baltic Sea Science Center. De berättar om vad som händer under ytan på BSSC. Lyssna på dem här!

Kommunicera med ålar - går det?


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp