Röster om Östersjön: Lena Kautsky

Lena Kautsky är professor emeritus och senior advisor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och en av forskarna i Kunskapsrådet som vägleder arbetet i Baltic Sea Science Center på Skansen. Här berättar hon om vårblomningen - den viktigaste händelsen för allt liv i havet.


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp