Röster om Östersjön: Lena Kautsky

Lena Kautsky är professor emeritus och senior advisor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och en av forskarna i Kunskapsrådet som vägleder arbetet i Baltic Sea Science Center på Skansen. Här berättar hon om vårblomningen - den viktigaste händelsen för allt liv i havet.


Röster om Östersjön

Upp