Röster om Östersjön: Helena Liljestrand och Sophie Lewenhaupt

Helena Liljestrand är kommunikatör på Stockholm Vatten och Avfall och Sophie Lewenhaupt pedagog på Baltic Sea Science Center. De berättar om satsningen på skolor i Stockholm och Huddinge.


Röster om Östersjön

Upp