Röster om Östersjön: Conrad Stralka

Conrad Stralka som är verksamhetschef på BalticSea2020 har följt situationen i Östersjön länge. Han kommenterar läget i den här intervjun från 2018.


Röster om Östersjön

Upp