Röster om Östersjön: Conrad Stralka

Conrad Stralka som är verksamhetschef på BalticSea2020 har följt situationen i Östersjön länge. Han kommenterar läget i den här intervjun från 2018.


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp