Röster om Östersjön: Anna Björn

Anna Björn är enhetschef på Baltic Sea Science Center, med en stor kärlek till allt stort och smått som lever i Östersjön och en förmåga att förmedla den kärleken på ett begripligt sätt. Lyssna på henne här!


Röster om Östersjön

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp