Våra insamlingsprojekt

Skansen är en bevarandeorganisation - Vi bidrar till artbevarande, kulturhistorisk utveckling, kunskap om biologisk mångfald samt ett hållbart samhälle, i egen regi eller indirekt via andra aktörer både nationellt och internationellt.

Skansens insamlingsprojekt

Skansens verksamhet intresserar både besökande gäster och andra intressenter i samhället. Många vill engagera sig och bidra lite mer än genom det vanliga besöket. Därför har vi två insamlingsprojekt som möjliggör ökat stöd för forskning, utbildning och artbevarande. Den ena riktar sig mot vår zoologiska verksamhet i djurparken och den andra mot bevarande och utveckling av våra kulturhistoriska miljöer. Gemensamt för båda inriktningarna är att de insamlade medlen riktas till verksamhet och stöd samt möjliggör aktiviteter utöver den ordinarie verksamheten.

Insamlingar av det här slaget särskiljer sig från andra gåvor. Projekten kan förändras något i inriktning, men kriterierna och styrningen av medlen är desamma över tid. Här kan du läsa mer om ändamålskriterierna samt styrning och användning av de insamlade medlen.

ZOOLOGISKT

Den vitryggiga hackspetten har länge varit hotad och i september 2016 invigdes en voljär på Skansen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Nordens ark. Här föds vitryggiga hackspettar upp för att sedan släppas ut i naturen.

Insamlingsprojektet har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till verksamhet som syftar till att främja arbete med artbevarande av i första hand Nordiska arter. Projektet kan dock stödja andra bevarandeprojekt som är direkt eller indirekt kopplade till Skansens djur, samt internationella projekt med koppling till samspelet mellan människa och djur.


Vitryggig hackspett på Skansen
Vitryggig hackspett på Skansen |

Här kan du läsa mer om den vitryggiga hackspetten.

Vill du lämna en gåva?
Swish: 1234717757
Kontonummer: 5222-11 538 63
Bankgiro: 717-1945

KULTURHISTORISKT

Just nu samlar vi in pengar för att kunna köpa in en silverservis från 1700-talet till Tottieska gården som sedan 2012 är under renovering.

Insamlingsprojektet har till ändamål att berika och utveckla våra kulturhistoriska miljöer utöver linjeverksamhet och stötta kunskapsöverföring i hur man utvecklar kulturhistoria utifrån de historiska berättelserna. Insamlade medel kan vara nationella eller internationella.

Tottieska gården, Skansen
Servis av plast uppdukad i Tottieska gården |

Här kan du läsa mer om Tottieska gården.

Vill du bidra till att smycka Tottieska gården så att den återfår sin prakt?
Swish: 1234126959
Kontonummer: 5222-11 538 71
Bankgiro: 717-2505

MILJÖ

Tillsammans med vår sponsor Xylem kommer vi arbeta aktivt med olika vattenutmaningar kring sanitet, bevattning, dammar och djurhägn under de närmaste åren.

För att uppmärksamma Världsvattendagen den 22 mars startar vi nu en insamling till förmån för barn i Kambodja som saknar tillgång till rent vatten. Genom Xylems sociala investeringsprogram Watermark och den ideella organisationen Planet Water får barn tillgång till rent vatten genom utbyggnad av vattentorn i skolor ute på den kambodjanska landsbygden.

Gråsäl på Skansen
Gråsäl på Skansen |

Var med och bidra du också!
Swisha ditt bidrag till: 1236133623.

Pengarna går oavkortat till Planet Waters arbete i Kambodja.


Stöd oss/sponsring

Upp