Kuddar i Delsbogården

Inredningstextilier

Inredningstextilierna speglar den tid och sociala miljö som respektive hus visar.

Inredningstextilierna speglar den tid och den sociala miljö som respektive hus visar. I många fall är textilierna originalföremål, ibland välgjorda kopior. I hus från områden med ortstypisk folkkultur har textilierna även lokal särprägel. Pedagogerna i husen kan berätta mer om de textila traditionerna från de olika tidsperioderna och orterna.


Historiska dräkter och textilier

Upp