Kvinna sitter vid öppen spis i Back Mats stuga

Teckenspråk: Hus och gårdar

Varje hus och gård på Skansen berättar om människorna som levde och arbetade där förr i tiden. I stadskvarteren som visar hur de människor som levde i stadsmiljö hade det, finns bostäder, verkstäder och butiker.


På Skansens norra del ligger hus och gårdar från norra Sverige. De nordsvenska gårdarna omfattade många byggnader, en del var grupperade i en fyrkant och andra spridda runt omkring gårdskärnan. Djuren fick inte vistas på gårdsplanen. I övre Dalarna och i Hälsingland har det funnits liknande gårdar men här var gårdsrummet mera slutet.

Österut på Skansen ligger två gårdar från Värmland. De visar två helt olika kulturer – den svedjebrukande bondens enkla rökstuga och kronolänsmannens välbärgade hem. Här finns också det lilla småländska soldattorpet och den förmögna bergsmannens gård från Västmanland. På östra Skansen finns tre byggnader som representerar folkrörelsernas Sverige; ordenshuset, missionshuset och Folkets Hus.

På södra Skansen ligger byggnader från Sveriges södra delar. Bebyggelsen i de södra landskapen skilde sig från det övriga Sverige genom sina tre- eller fyrlängade gårdar där djuren fick vistas på gårdsplanen. Husen var byggda i skiftesverk eller korsvirke och taken var ofta täckta av halm. På den södra delen av Skansen finns även några små hus från Gotland och en skola från Västergötland. Här ligger även Artur Hazelius grav.

Seglora kyrka och marknadsgatan utgör en samlingsplats på mellersta Skansen. I närheten finns en herrgård från 1700-talet med flyglar, lusthus, och en vacker köksträdgård. Till herrgården räknas också statarlängan där de lantarbetare bodde som arbetade på större gods och herrgårdar.

I stadskvarteren hittar man olika miljöer som visar hur folk levde och arbetade i staden. Här finns ett torg med en krog och ett glasbruk. Nedanför glasbruket ligger en snickerifabrik som visar möbelproduktion och en mekanisk verkstad. I staden finns också en skomakare, ett krukmakeri och ett bageri där du kan köpa goda bullar. I den lilla butiken Kryddboden fanns allt att köpa som man inte kunde producera själv - importerade varor, kryddor, salt, kaffe, te och salt sill.

Inne på en liten gård leder en brant trappa upp till en bostad som var hem till fler än tio personer, med kök och arbetsrum i ett. Klättrar man upp för nästa trappa från gården hittar man ett sadelmakeri. I huset på andra sidan finns ingången till boktryckarens bostad. Boktryckeriet kan nås genom en port i andra hörnet eller direkt från gatan.

Järnhandeln som ligger på andra sidan korsningen är en affär från 30-talet. Järnhandlarens familj bodde i samma hus. Bredvid järnhandeln ligger Konsumbutiken, också den från 30-talet.
I det andra hörnet ligger en malmgård från 1700-talet. I staden finns även det lilla studentkaféet Café Petissan och ett apotek.


Skansen på teckenspråk

Upp