Hasselsnok på Lill-Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Hasselsnok

Har du sett en hasselsnok i naturen ska du vara riktigt stolt, för de är sällsynta. Och de är svåra att se när de gömmer sig under ris, ljung och andra växter. De ligger sällan öppet och solar som huggormar och vanliga snokar.

Visste du att

Alla ormar ömsar skinn för att kunna växa, de byter helt enkelt skinn när det blivit för trångt.

Om man vill se en hasselsnok så lönar det sig bara att leta i södra och mellersta Sverige upp till Värmland och Uppland. Eller på Lill-Skansen såklart! Antalet hasselsnokar verkar dessutom ha minskat. Kanske har många av dess platser vuxit igen eller förstörts genom vägar och bebyggelse. Trafiken på vägarna är också ett problem för reptiler, de riskerar att bli överkörda.

Hasselsnoken trivs i torra, soliga sydsluttningar och rasbranter, hällmarker, ljungmarker och hagmarker med stenrösen och murar. Den äter helst kopparödlor men också skogsödlor och huggormar. Den biter snabbt över bytets huvud och ringlar sig gärna runt bytet för att kväva det, sen sväljer den bytet helt på ormars vis. Den kan bitas, men har inga vassa tänder.

Hasselsnoken föder levande ungar. Äggen går alltså sönder redan inne i honan vid födseln. Honan kan få upp till 15 ungar vartannat år, de föds i augusti-september.

Utseende

Hasselsnoken är väl kamouflerad, grå, brun eller rödbrun med två rader av mörkare fläckar längs ryggen. På nära håll kan du se de runda pupillerna, precis som hos vanlig snok. Huvudet hos hasselsnoken är litet.

Alla ormar ömsar skinn för att kunna växa. De byter helt enkelt skinn när det blivit för trångt. Om man hittar ett skinn av en hasselsnok, kan man känna igen det på att fjällen är släta, och inte kölformade som huggormens och snokens. Hasselsnoken är en liten orm, ofta mellan 60 och 70 centimeter lång.

Hasselsnoken & människan

Att leta efter hasselsnok kan vara svårt. Den ligger ofta väl gömd under en sten eller ett ljungbestånd. Om den blir skrämd ligger den ofta kvar utan att röja sig eller den ringlar diskret undan utan att synas eftersom den är så välkamouflerad. Det är lättast att hitta den på våren när den just kommit fram ur sin vinterdvala.

Alla ormar är fridlysta, man får inte ha ihjäl vare sig hasselsnoken eller andra ormar. Hasselsnoken är dessutom upptagen på röda listan för hotade arter. Precis som när det gäller andra ormar behöver vi människor vara rädda om deras övervintringsområden och platser där de parar sig.

– Läs mer –

Grodor & reptiler

Upp