Hällestadsstapeln kommer från Hällestads församling i Östergötland och är med sina 40,5 meter en av Sveriges högsta klockstaplar. Den byggdes 1732-33 av byggmästare Nils Uhrberg.
Sparad som favorit Spara som favorit

Hällestadsstapeln

Klockan ringer när en händelse börjar och när den tar slut. De varnar för fara som krig eller brand eller berättar om glädje och sorg.

Själaringningen ljuder när någon i byn är död. Olika om det är en man eller kvinna. Då vet alla att snart slår sorgeklockorna. De ljuder när det är jordfästning och kistan bärs från kyrkan till graven.

Helgmålsringningen talar om att nu är det helg. Förstaringningen säger att det är söndag och dags att göra sig redo för att gå till gudstjänsten. Prästringningen talar om att prästen nu är på väg till kyrkan. Sammanringningen meddelar att gudstjänsten börjar.

Seden att hänga klockor i ett fristående torn bredvid kyrkan är känd sedan tidig medeltid. I Sverige var detta den vanligaste placeringen för kyrkklockorna ända in på 1700-talet.

Hällestadsstapeln kommer från Hällestads församling i Östergötland och restes år 1732 - 33. Med sina 34,5 meter är Hällestadsstapeln en av Sveriges högsta klockstaplar. Den skänktes av församlingsborna till Skansen och återuppfördes 1894.


1720-1820

Upp