Sparad som favorit Spara som favorit

Hackstugan

Hackstugan är en verkstad för slipstenstillverkning, en nödvändig extraförtjänst i ett otillräckligt jordbruk. Det innebar samtidigt ett steg mot arbetsdelning och rationalisering.

Jorden är mager. I Dalarna delas marken upp mellan barnen vid arv. Gårdarnas jordar blir allt mindre. Slöjd till avsalu är ett måste för ekonomin. I de flesta socknar i övre Dalarna kännetecknas näringslivet av ett livligt och mångskiftande småhantverk. Slitpstenstillverkningen som är typisk för Orsa är känd från 1600-talet och slipstenen har av gammalt använts som symbol för socknen. I Kallmora och ett par andra Orsabyar har man också tillverkat brynen.

Brytningen av slipstensämnen är framförallt förlagd till slipstensberget i Kallmora by. Där bryter man slipsandsten, den berömda Orsasandstenen, i öppna dagbrott. "Till antalet voro de nästan oräkneliga", skriver Linné, som 1734 besökte gruvorna i Kallmora. På 1760-talet vet man att där fanns över trettio gruvor.

Alla gårdar i Orsa har andel i gruvorna och alla vuxna män i socknen har erfarenhet av arbetet där. Den fortsatta bearbetningen av slipstensämnena sköts däremot av specialiserade "stenmästare".

Brytningen av slipstensämnen bedrivs i lag under hösten. Ämnena körs hem till gårdarna på det första vinterföret, och där bearbetas stenarna. Detta arbete utförs i särskilda hus, så kallade hackstugor. Många gårdar har egna sådana verkstäder men grannar kan också äga en stuga tillsammans.

Hackstugan kommer från Kallmora by i Orsa socken, Ovansiljan, Övre Dalarna.


1870-1913

Upp