Ölandshöns i Stadskvarteren på Skansen

Hönshuset på Garverigården

Tamdjur och sällskapsdjur hör till vardagslivet i staden. Många har höns.

Här fanns också grisar, hästar, kor, ett och annat får eller get, gäss, hundar, katter, fåglar, råttor och möss. Löss och loppor hörde också till djurlivet i staden.

Djurhållningen är reglerad men det är inte alltid att man följer dem.  De egna hönsen hålls till stor del för äggproduktionen men stadsborna kan också köpa ägg och fågel på torget. 

Hönshuset på Garverigården är boplats för Ölandshöns som går fritt i Skansens stadskvarter.


1830-1860

Upp