Sparad som favorit Spara som favorit

Högloftet och Nyloftet - två kulturhistoriska nöjesetablissemang

Högloftet från 1905 och Nyloftet från 1925 uppfördes som svar på Skansens behov av vinterrestauranger och för att komplettera sommarrestaurangerna på områden som Bredablick.

Skansens grundare Artur Hazelius tog initiativ till Högloftet och val av arkitekt. 1901 skriver arkitekten Karl Güettler till sina föräldrar i Oslo: "Om Lördag var jeg på formiddagen på Skansen og talte med Doktor Hazelius om den stuen som jeg skal tegne." 1925 uppförde han också annexet Nyloftet.

Güettler spelade en framträdande roll i den nationalromantiska arkitekturvågen som uppstod efter sekelskiftet 1900.
Stilen för de två byggnaderna gav uttryck för en förstärkt nationalromantik.

Högloftet består av en tvåvåningslänga. Vinkelrätt mot denna står Nyloftet i samma stil. Fasaderna är klädda med träspån som behandlats med trätjära. Fasaddetaljer som pelare och fönsteromfattningar är målade i faluröd kulör. Fönstren är småspröjsade och blyinfattade.

Idag används Högloftet och Nyloftet som restaurang, festvåning och för konferenser i Skansenrestaurangers regi.


Skanseniana

Upp