Guldsmed arbetar i Guld- och silververkstaden på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Guld- och silververkstaden

I Guld- och silververkstaden är det 1850-tal och bara några år har gått sedan skråväsendet avskaffades år 1846. I verkstaden arbetar guldsmedsmästaren och gesällerna för att producera smycken och andra föremål av ädla metaller till den framväxande borgerligheten.

Öppettider

Idag 14/8 11:00 - 17:00
lör 27/8 10:00 - 17:00
sön 28/8 10:00 - 17:00
lör 17/9 10:00 - 17:00
sön 18/9 10:00 - 17:00
Visa alla Öppettider ›

Hammarslagen från guldsmedens arbetsbänk hörs genom det öppna fönstret ända ut på gatan. Vid fönstret i guld- och silververkstaden formas de stora föremålen med hammaren som främsta redskap. Guldsmedsmäster behöver 40 stycken olika hammare och många andra verktyg och maskiner för att utföra sitt arbete.

Guldsmeden genom historien

Till de äldsta och mest aktade ämbetena hör guld- och silversmederna. Guldsmed var från början en benämning på hantverkare som arbetade med både guld och silver, vilket i de flesta fall innebar enbart silversmide. Först på 1900-talet uppstod benämningen silversmed.

Avskaffandet av skråväsendet 1846 och hur det påverkade möjligheterna för fler att starta eget. Men då ökar konkurrensen som förut var reglerat inom skrået. Även efter skråväsendets avskaffande 1846 krävs lång utbildning och bevis på utövarens skicklighet genom gesällprov och mästarbrev för att få utöva hantverket.

I Guld- och silververkstaden på Skansen arbetar förutom mästaren två gesäller. En av gesällerna drömmer om att ha eget, en modern firma, efter modell från Stockholm. Den framväxande borgerligheten är köpstark, tänker han. De vill markera sitt välstånd med bordsilver och smycken i guld. Men än dröjer det innan han blir mäster och som fri företagare kan ingå i den nya hantverksföreningen. Det mesta är sig likt, trots att skråväsendet nu officiellt är avskaffat. Mästartiteln utfärdas istället av staden. Tidigare låg hela makten hos de gamla mästarna i skrået.

Dräkt- och smyckesmode under 1800-talet

1800-talet är en tid med stora ekonomiska, politiska och sociala förändringar. Bilder av nya modevaror sprids i modetidskrifter och tidningar. Resandet ökar med de nya ångbåtarna och tågen – modet når ut snabbare, till allt fler. Smyckemodet präglas av ett ökat historiskt medvetande, och ornament från äldre tiders smycken återanvänds. Det blir också en ökad konkurrens till guldsmedernas arbete i och med att bijouterier blir allt vanligare.

I konstnärliga kretsar och i de högre samhällsskikten finns en oro för att den folkliga kulturen håller på att försvinna. Bondekulturens smycken blir mode. Den folkliga kulturen inspirerar till romantiserande tolkningar. En nationalromantisk stil utvecklas i dräkt och smycken, utan koppling till den lokala användning och den funktion som exempelvis folkdräkten hade tidigare.

Guld- och silververkstadens hus

Guld- och silververkstaden ligger i ett tvåvåningshus som tidigare stod på Bengt Ekehjelmsgatan i Stockholm. Här finns stora delar av en verkstad som drevs av Gustaf Möllenborg på 1850-talet. Miljön är en fri rekonstruktion av en verkstad från tiden och inventarier från andra håll kompletterar de Möllenborgska verktygsbeståndet.

Huset är byggt av timmer i början av 1700-talet, men byggdes delvis om i tegel på 1800-talet.


1830-1860

Upp