Sparad som favorit Spara som favorit

Gula huset

Våren 1814 stod sommarnöjet Burgmanska Fåfängan, en gårdsanläggning med byggnader och uthus, klar. Lägenheten Skansen, som var det officiella namnet, hade då omvandlats från ett berg med barrskog till en park och trädgård med exotiska träd, växter och frukter delvis öppen för stockholmarna att vistas i. Till anläggningen hörde Sagaliden, då en paviljong för sommarbruk, Röda längan och Gula huset (troligtvis från 1816) ämnat för medlemmar av det burgmanska hushållet. Av dessa har Gula huset bäst bevarat sin ursprungliga karaktär. Huset blev senare tjänstebostad och hem för Artur Hazelius, och numera fungerar det som kontor.


Stockholmiana