Grönfläckig padda på Lill-Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Grönfläckig padda

Den grönfläckiga paddan är riktigt sällsynt. Den har kamouflagejacka som en jägare med stiliga gröna fläckar på ljus botten.

Skansen

Den grönfläckiga paddan är ett av de mest hotade djuren i Sverige!

Den grönfläckiga paddan är lite mindre än den vanliga paddan. Den ser verkligen grönfläckig ut med ljus botten och stora olivgröna fläckar. För att få se och höra den måste man åka till Skåne, Öland, Gotland eller Blekinge. Eller till Lill-Skansen!

På våren, i maj, märks den grönfläckiga paddan bäst. Den söker sig till en solvarm damm och spelar. Paddorna dras gärna till dammar med lite salt vatten från Östersjön. Spelet är högljutt med en lång flöjtdrill som hörs flera hundra meter. När paddhonorna lagt sin rom, försvinner honor och hanar upp på land. Rommen kläcks till paddyngel som sen blir nya paddor som också kryper upp på land.

Groddjur kan andas genom huden både på land och i vattnet. Huden måste vara våt och därför bildar den ett slem, slemmet är ofta giftigt.

På dagen sover paddor i stenrösen eller hål i marken. På natten jagar de småkryp i mörkret.

En utrotningshotad padda

Den grönfläckiga paddan är ett av de mest hotade djuren i Sverige. Det finns bara några hundra paddor kvar i vårt land. Paddorna har svårt att hitta lekplatser i Sverige. Bra vattenpölar för att spela i har torrlagts, blivit övergödda eller igenvuxna med buskar och träd. Nordens Ark som arbetar med att rädda den grönfläckiga paddan sätter varje år ut yngel och småpaddor i lämpliga miljöer, gärna nära Östersjön på våta marker där korna betar bort buskarna. Man försöker skapa en miljö där paddorna trivs. Lyckas det så kommer även fåglar och många växter att trivas bättre.

Det praktiska arbetet med att få tillbaka den grönfläckiga paddan

  • få fler kor att beta på strandängar längs Östersjön,
  • skapa ett öppet, vattenrikt landskap genom att ta bort uppväxande sly på gamla betesmarker,
  • skapa vattensamlingar där paddorna kan leka, kanske behöver vi gräva små dammar med grävmaskin,
  • skapa bra ställen för paddorna att övervintra, som stenrösen och liknande.

Precis som alla andra groddjur är de grönfläckiga paddorna fridlysta. Man får inte skada, döda eller fånga dem. Det är inte heller tillåtet att skada rom och larver eller ta bort dem från vattnet.

Belöningen för oss människor blir en rikare miljö, och chansen att höra den grönfläckiga paddan drilla i nya vatten.

– Läs mer –

Lill-Skansens djur

Upp