Gråsäl på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Gråsäl

Gråsälen är den största sälarten i svenska vatten. Den blir upp till tre meter lång och kan väga 300 kg.

Gråsäl, Skansen

Visste du att

En vuxen gråsäl äter i genomsnitt 7 kg fisk per dygn.

Snabba fakta om gråsäl

Latinskt namn: Halichoerus grypus
Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Öronlösa sälar (Phocidae)
Vikt: 150-300 kg
Längd: 180-250 cm
Könsmognad: Hona 5 år och hane 6 år
Parningstid: Vår
Dräktighetstid: 11 månader
Antal ungar: 1
Livslängd: 40 år
Äter: Fisk
Utbredning i Sverige: Östersjön, Nordsjön

Gråsälen är ett däggdjur som är mycket väl anpassat till ett liv i vatten. Kroppen är spolformad och ett tjockt späcklager isolerar mot kyla. Hanen blir upp till tre meter lång och kan väga runt 300 kg. Honorna är mindre, de blir upp till 2 meter och 200 kg tunga. Gråsälen ger ett grått intryck med ljusare undersida än ovansida. Huvudets profil är det som bäst särskiljer den från de andra sälarterna; profilen går i en nästan rak linje från hjässan till en ganska lång nos.

Gråsälar föredrar klippiga kuster men i Nord- och Östersjön finns de också på sandbankar. Här i Sverige finns gråsälarna främst i Östersjön. Mellan maj och juni ligger gråsälarna vanligen på land och byter päls.

Föda

Födan består nästan uteslutande av fisk, som torsk, strömming, lax och plattfiskar. I genomsnitt äter en vuxen gråsäl 7 kg fisk per dygn, men mängden varierar beroende på säsong. Mest äter sälen på sensommaren då den bygger upp späcklagret inför höst och vinter.

Revir

Under parningstiden är det vanligt att gråsälen söker sig till andra sälar och bildar små flockar. Ibland lever de till och med i grupp hela året. I flocken finns i genomsnitt sex honor och en hanne. I större flockar kan det finnas flera hannar med var sitt harem. Strider mellan hannarna förekommer sällan, oftare ser man i stället att mindre hannar visar undergivenhet mot en dominant hanne.

Två gråsälar som simmar
Gråsälar |

Fortplantning

Sälarna blir könsmogna vid fem års ålder och föder endast en kut per år. Detta gör att tillväxten av antalet gråsälar är långsam. Kutarna föds i feb-mars på drivisen, men under isfattiga år föder sälarna på skär eller stränder. Vid födseln väger kuten 8 - 16 kg och har en vit päls som inte är vattenavstötande, den kan därför inte simma eller dyka. I samband med att de slutar dia vid tre veckors ålder skiftar de till en vattenavstötande päls, och vid knappa fyra veckors ålder lämnas de av honan. De har då växt till sig ordentligt och väger normalt hela 40 - 60 kilo, en ökning som är möjlig tack vare att sälmjölken är mycket fet och energirik. Strax efter att honan slutat dia sin kut parar hon om sig.

Population och jakt

Vid förra sekelskiftet var gråsälarna talrika, men antalet minskade successivt under större delen av 1900-talet. De främsta orsakerna var intensiv jakt, samt miljögifter som på 60-talet bland annat slog ut sälarnas fortplantningsförmåga.

Den allmänna jakten på gråsäl togs bort 1967 på västkusten och 1975 i Östersjön. Därefter var skyddsjakt tillåten för yrkesfiskare fram till 1988 då gråsälen blev totalfredad. 1975 nådde beståndet en bottennivå på 3600 djur, men sedan mitten av 80-talet har de sakta återhämtat sig med en stabil tillväxt. Andelen dräktiga honor är nu 60% per år mot nio procent på 70-talet, men man misstänker att gråsälarna fortfarande påverkas av miljögifter. En stor andel av dem har tarmsår, vilket också är en vanlig dödsorsak bland gråsälar.

Våra sälar på Skansen äter bra fisk som är MSC-märkt. MSC-märkningen innebär att fisken är fångad med omsorg om havsmiljön. Läs mer under Skansens miljöarbete.

Historiskt sett har gråsälen varit viktig för kustbefolkningen; dess tran, päls och kött var viktiga resurser. Idag är den också en betydelsefull beståndsdel i arbetet med att upptäcka miljöföroreningar i havet, eftersom dessa visar sig i form av hälsorisker för sälen. Sälen orsakar samtidigt stora skador på kustfisket i Östersjön. Andra problem med fisket är att framförallt unga sälar fastnar och drunknar i fiskeredskapen. Därför är utvecklingen av sälsäkra redskap en stor angeläget för fiskenäringen.

Gråsälsstammen uppvisar numera en stabil tillväxt och Naturvårdsverket har fastslagit att skyddsjakt på gråsäl ska vara tillåten i begränsad omfattning i och med att den orsakar skador för yrkesfiskarna

- LÄS MER -

Vilda djur

Upp