Sparad som favorit Spara som favorit

Glasverandan

Över en period av 300 år är byggnadstillstånd ett krav i Stockholm. År 1736 kommer en förordning som kräver att varje person som önskar bygga ett nytt, eller bygga om ett existerande hus, ska lämna in en kopia på ritningen till stadens myndigheter. Det innebär att i princip samtliga hus i Stockholm dokumenteras efter 1736. Men det finns undantag…

Kabinettskammarherren och friherren Carl Emanuel De Geer, blir år 1874 ägare till tomten Kungliga Trädgården med adress Västra Trädgårdsgatan 8 i Stockholm. Tomten är en terrass något under gatans nivå men en våning över Kungsträdgårdens mark. Terrassen kommer att få en öppen gräsyta med stenlagda trädgårdsgångar. Ett staket kommer skilja terrassen mot gatan och Kungsträdgården. En veranda i glas byggs på platsen. Men i stadens officiella dokument finns ingen byggnad på tomten.

Den är den 29 september 1879 och på uppdrag av De Geer som byggmästaren C. A. Olsson lämnar in en ritning på en glasveranda till staden. Olsson anhåller om tillstånd att få bygga den. Om tillstånd beviljas eller inte känner vi inte till för något tillstånd är inte bevarat. Men verandan och en stängselmur blir i alla fall byggda.

Ytterligare omkring fem år senare ersätts muren av det som än idag är Nya Sällskapens hus på Västra Trädgårdsgatan 6. Ett klubbhus för den exklusiva herrklubben som ännu existerar. År 1928 försvinner också De Geers tomt för Tändsticksbolagets påkostade nybygge. Men glasverandan ligger oförtrutet kvar med minnen som den håller för sig själv.

Glasverandan 1975 SSM


Det är ganska märkligt att detta lilla hus, mitt i stan, inte har lämnat någon dokumentation om sig annat än ursprungsritningen och en fåordig begäran om byggnadstillstånd.

År 1982 får verandan ändå lämna Västra Trädgårdsgatan för Skansen. Verandans tidigare omgivning fylls av ett kontorshus med tre stora bronsportar med reliefer av Lasse Andreasson. Där kan man bland annat se hur husraden såg ut före kontorshusets tid. Man ser terrassen men typiskt nog inte verandan.

1988 invigs Glasverandan på sin nya plats intill Gubbhyllan i linje med Kägelbanan. Ett ovanligt slag av lusthus, en 10 meter lång och 2,5 meter bred glasveranda med gjutjärnsstomme och spröjsade fönster.


Stockholmiana

Upp