Sparad som favorit Spara som favorit

Glömmingekvarnen och Torslundakvarnen

Nästan alla bönder hade förr en husbehovskvarn som de malde grovmäld på. Vete och råg för finmalning lämnades bort till tullkvarnarna och yrkesmjölnare i städerna.

Mjölnaren i staden har särskilda privilegier som ensamrätt till näringen och mal mot betalning in natura.

Olika lagar, restriktioner och skråordningar gällde för både husbehovs- och tullkvarnar fram till 1840-talet. Tidvis gjordes försök att helt förbjuda husbehovskvarnarna. De minskade underlaget för tullkvarnarna och därmed kronans skatteintäkter.

Kvarnarna, som nu hör till området kring staden på Skansen, stod ursprungligen på västsidan av mellersta Öland.

Glömmingekvarnen har brutet tak och kommer från gården Gillsätra 2 i Glömminge socken.

Torslundakvarnen känns igen på sitt sadeltak och kommer från gården Björnhovda 5 i Torslunda socken.


1720-1820

  • Förköp biljetten till Skansens julmarknad!

    Köp din biljett redan nu och scanna den enkelt på plats. Psst: ni vet väl att ett årskort bara kostar 295 kr?

  • Biljetter och årskort

Upp