Plåtslagare på Skansen

1914-1945

Åren mellan de två världskrigen präglas av kamp för rättigheter som till exempel rösträtt och engagemang i fackföreningsrörelsen men också av politiska kompromisser och framåtrörelse. Sverige börjar bli modernt. Man har telefon. Centralvärme, elspis och vattenklosett gjorde livet behagligare. Funktionalismen förändrar stadsbilden.

Historien får liv