Buföring på Skansen

Gårdens djur

Ett viktigt inslag i kring Skansens hus och gårdar är tamdjuren. Många av tamdjuren tillhör svenska lantraser.