Frostorp
Sparad som favorit Spara som favorit

Fröstorp

Den för Skansenpubliken alltid så viktiga restaurangfrågan tillgodoses på mer eller mindre tillfälliga sätt under Skansens första år men till Stockholmsutställningen 1897 öppnas flera nya restauranger. En sommarrestaurang, Fröstorp, byggs öster om Bredablicks torn. Den har rymliga verandor och ett galleri i tornet där ett musikkapell underhåller de kaffedrickande gästerna.

1897, Stockholmsutställningen år, innebär ett genombrott för restaurangverksamheten på Skansen. Då omvandlas Sagaliden, med sin förträffliga utsikt över utställningsområdet, från akvarium till restaurang. Ytterligare en serveringslokal, Fröstorp, byggs i andra ändan av Skansen strax intill Bredablick som redan från 1892 har ett kafé en trappa upp. När Stockholmsutställningen stängs flyttas en serveringspaviljong från utställningsområdet och placeras mellan Bredablick och Fröstorp. Den får namnet Bragehallen. Den är ritad av Carl Westman och fungerar som serveringslokal till mitten av 1960-talet.

Skansens grundare Artur Hazelius döper om serveringarna till fornnordiska namn. Namnet Fröstorp tros härstamma från ett fornnordiskt mansnamn, Frösten. Fröstorp som ortsnamn förekommer på ett flertal runstenar. Bredablick är asaguden Balders boning och Bragehallen får namn efter Brage, skaldekonstens gud i nordisk mytologi. 1901 köper Hazelius in Sollidenområdet. Med det får Skansen ännu en restaurang. Den döps om till Idunhallen, efter Brages maka Idun.

Fröstorp ritas av arkitekten Bror Almquist, mer känd för sina kyrkobyggnader i nationalromantisk stil. Fröstorp fungerar som restaurang fram till 1915 och används idag som kontor.


Stockholmsutställningen 1897

Upp